आविष्कार, सिकाइ, र रमाइलोको संसारमा ड्राइभ गर्नुहोस्

YouTube Kids ले तपाईंको परिवारलाई उनीहरूलाई मन पर्ने सोहरू हेर्न, वा उनीहरूको कल्पनालाई आकर्षण गर्ने कुराहरू अन्वेषण गर्नलाई सरल तरिका दिन्छ। यो नि:शुल्क, प्रयोग गर्न सजिलो, र परिवार-मिलनसार भिडियोहरूद्वारा भरिएको छ।
YouTube Kids। उत्सुक साना बालकहरूको लागि बनोट गरिएको।
Tablet image

आविष्कार, सिकाइ, र रमाइलोको संसारमा ड्राइभ गर्नुहोस्

YouTube Kids ले तपाईंको परिवारलाई उनीहरूलाई मन पर्ने सोहरू हेर्न, वा उनीहरूको कल्पनालाई आकर्षण गर्ने कुराहरू अन्वेषण गर्नलाई सरल तरिका दिन्छ। यो नि:शुल्क, प्रयोग गर्न सजिलो, र परिवार-मिलनसार भिडियोहरूद्वारा भरिएको छ।
YouTube Kids। उत्सुक साना बालकहरूको लागि बनोट गरिएको।

वा www.youtubekids.com मा YouTube Kids को वेब संस्करणको अनुभव लिनुहोस्।

अभिभावकीय नियन्त्रणहरूलाई सेटअप गर्ने तरिका लगायत YouTube Kids का बारेमा थप जानकारीका लागि कृपया एकचोटि हाम्रो अभिभावकीय मार्गदर्शन हेर्नुहोस्।