Lumusong sa isang daigdig ng pagtuklas, pag-aaral, at saya

Nakapagbibigay ang YouTube Kids sa iyong pamilya ng madaling paraan upang mapanood ang kanilang mga paboritong palabas, o mag-explore ng anumang bagay na nakakahuli ng kanilang imahinasyon. Libre at madaling gamitin ito, at puno ng mga video na pampamilya.
YouTube Kids. Ginawa para sa mauusisang batang kaisipan.
Tablet image

Lumusong sa isang daigdig ng pagtuklas, pag-aaral, at saya

Nakapagbibigay ang YouTube Kids sa iyong pamilya ng madaling paraan upang mapanood ang kanilang mga paboritong palabas, o mag-explore ng anumang bagay na nakakahuli ng kanilang imahinasyon. Libre at madaling gamitin ito, at puno ng mga video na pampamilya.
YouTube Kids. Ginawa para sa mauusisang batang kaisipan.

O kaya, i-enjoy ang YouTube Kids sa web sa www.youtubekids.com.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa YouTube Kids, kabilang ang kung paano i-set up ang mga kontrol ng magulang, pakitingnan ang aming Gabay ng Magulang.