Prejsť na obsah
Naše záväzky

Ako YouTube zareagoval na celosvetovú krízu spôsobenú ochorením COVID‑19?

Od vypuknutia nákazy COVID‑19 zostala služba YouTube verná svojmu záväzku uľahčovať ľudom na svojej platforme prístup k dôveryhodným zdravotníckym a spravodajským informáciám. K ochoreniu COVID‑19 sme pristúpili tak, že sme stavali na našich pravidlách, zdrojoch a službách, do ktorých sme za uplynulé roky toľko investovali, a tým sme zodpovedne zastali svoju úlohu. Po celom svete sme spustili iniciatívy, aby sme používateľom pomohli naďalej sa učiť, zostať v kontakte a popritom sa prispôsobovať meniacemu sa svetu.

Reagujeme na COVID‑19

Ako YouTube prináša používateľom smerodajný obsah a obmedzuje pritom nepravdivé informácie?

V priebehu uplynulých rokov sme zintenzívnili svoje snahy chrániť komunitu na YouTube pred škodlivým obsahom. Rovnako pristupujeme k obsahu týkajúcemu sa ochorenia COVID‑19 na YouTube. Dávame priestor dôveryhodným zdrojom, odstraňujeme nepravdivé informácie a obmedzujeme šírenie hraničného obsahu, aby sa naša komunita v tomto nesmierne náročnom období dostala k promptným a užitočným informáciám.

Dávame priestor dôveryhodným zdrojom

Na domovskej stránke a paneloch, ktoré sa objavujú pri videách a vyhľadávaniach o ochorení COVID‑19, zobrazujeme informácie s odkazmi na svetové a príslušné miestne zdravotnícke úrady. Dokopy sme zaznamenali už vyše 400 miliárd zobrazení týchto panelov.

Pandémia COVID‑19 nemá výrazný vplyv len na fyzické zdravie, ale môže ovplyvniť aj duševné zdravie. Chceme, aby mali ľudia jednoduchší prístup k dôveryhodným informáciám. Preto v niektorých krajinách a regiónoch do vyhľadávania na YouTube zavádzame nástroje na samovyšetrenia a panely zdravotníckych informácií o depresii a úzkosti. Pracujeme na tom, aby tieto panely boli dostupné vo viacerých krajinách a regiónoch.

V rámci nášho pretrvávajúceho úsilia bojovať proti nepravdivým informáciám o ochorení COVID-19 sme aktualizovali naše informačné panely venované tejto téme tak, aby obsahovali odkazy na informácie o vakcínach proti tomuto ochoreniu. Aktualizované panely sa môžu zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania a na stránkach pozerania videí súvisiacich s ochorením alebo vakcínami proti ochoreniu COVID-19. Tieto aktualizované panely nie sú hodnotením správnosti videí, ale majú pomôcť používateľom nájsť dôveryhodné informácie tretích strán o vakcínach proti ochoreniu COVID-19.

Vládnym a mimovládnym organizáciám sme darovali reklamný priestor, aby ich informácie o verejnom zdraví a ochorení COVID‑19 mali na YouTube väčšiu viditeľnosť.

Používateľom pomáhame získavať najnovšie informácie tým, že ich nasmerujeme na dôveryhodné zdroje. Počas prvých mesiacov pandémie COVID‑19 YouTube zaviedol poličku so správami o tomto ochorení, ktorá na domovskej stránke promptne zobrazovala videá z dôveryhodných zdrojov z prostredia spravodajských a zdravotníckych organizácií.

Odstraňujeme nepravdivé informácie

Ako sa situácia v súvislosti s ochorením COVID‑19 vyvíjala, úzko sme spolupracovali so svetovými a miestnymi zdravotníckymi úradmi, aby sme zaistili, že vymedzenie a presadzovanie našich pravidiel bude efektívne pri odstraňovaní obsahu, pri ktorom hrozí vysoké riziko závažného ublíženia. Naše pravidlá napríklad zakazujú obsah, ktorý popiera existenciu koronavírusu alebo podnecuje k užívaniu domácich prípravkov namiesto odbornej liečby. Zároveň zakazujeme obsah, ktorý vyslovene spochybňuje účinnosť pokynov svetových alebo miestnych zdravotníckych úradov týkajúcich sa udržovania fyzického odstupu a ktorý by mohol ľudí naviesť k tomu, aby konali v rozpore s týmito pokynmi.

V októbri 2020 sme rozšírili naše pravidlá proti nepravdivým zdravotným informáciám o ochorení COVID‑19 a odstraňujeme obsah s tvrdeniami týkajúcimi sa vakcín, ktoré sú v rozpore s konsenzom zdravotníckych úradov, ako napr. Centrum pre kontrolu chorôb alebo Svetová zdravotnícka organizácia.

Obmedzujeme šírenie hraničného obsahu

Obsah, ktorý je takmer, ale nie úplne v rozpore s pokynmi pre komunitu, predstavuje len zlomok percenta obsahu, ktorý sa na YouTube v Spojených štátoch pozerá. V roku 2019 sme začali obmedzovať odporúčania hraničného obsahu alebo videí, ktoré by mohli používateľov nepravdivo informovať a spôsobiť im tak určitú ujmu. Najmä vďaka týmto skúsenostiam dokážeme obmedzovať šírenie hraničného obsahu týkajúceho sa ochorenia COVID‑19 na našom webe.

Ako YouTube pomáha ľuďom prispôsobiť sa meniacemu sa svetu?

COVID‑19 v krátkom čase zmenil spôsob života ľudí. Pre rodičov, učiteľov či tých, ktorí pracujú na diaľku, vytvárame zdroje, vďaka ktorým sa môžu prispôsobiť mimoriadnym okolnostiam a udržovať si pritom fyzický odstup.

Pomáhame pri učení na diaľku

Keď sa zatvorili školy a rodiny sa ocitli doma, spustili sme projekt Learn@Home a vylepšili službu YouTube Learning Hub, aby mohli rodičia a zákonní zástupcovia spestriť deťom učenie v kruhu rodiny doplnkovým vzdelávacím obsahom a aktivitami. Od možností Khan Academy, Edelvives po Kok Bisa – všetky tieto zdroje prinášajú obsah z oblasti matematiky, vedy, histórie a umení z obľúbených vzdelávacích kanálov. Obsah na našom webe je teraz k dispozícii v angličtine, taliančine, francúzštine, kórejčine, španielčine, nemčine a japončine.

Pomáhame ľuďom zostať v kontakte

Našli sme spôsob, ako používateľom pomôcť, aby zostali aktívni, nestrácali motiváciu, zabávali sa a pritom dodržiavali usmernenia v oblasti verejného zdravia. V marci 2020 sme spustili iniciatívu #SoMnou, ktorá používateľov podnecovala k tomu, aby udržovali fyzický odstup. Táto iniciatíva prebiehala v marci a apríli 2020 na 63 trhoch a spolupracovalo na nej viac ako 700 autorov a interpretov.

Od začiatku celosvetovej izolácie sa ľudia schádzali na YouTube prostredníctvom priamych prenosov. Aby sme ich v tom podporili, vytvorili sme a v spolupráci s partnermi na celom svete sme zdieľali príručku pre priame prenosypríručku pre digitálne udalosti, aby sme ďalším autorom a organizáciam umožnili virtuálne sa spájať a zároveň udržovať fyzický odstup.

Ako YouTube prispieva k pomoci a obnove?

Kým vlády a vedecké komunity pracujú na tom, aby pandémiu zvládli a zmiernili jej vplyv, YouTube ponúka svoje zdroje a podporu, aby mohli predstavitelia vedeckej a lekárskej komunity ľahšie chrániť ľudí a postaviť spoločnosť opäť na nohy.

Propagujeme a podporujeme peňažné zbierky organizované autormi a interpretmi na YouTube, aby sme pomáhali presadzovať rôzne iniciatívy spojené s krízou spôsobenou ochorením COVID‑19. Robíme to tak, že celosvetovo poskytujeme finančné prostriedky a širší prístup k funkciách na YouTube, ako sú napríklad štítok Peňažná zbierka či darovacie tlačidlo.