Siirry sisältöön
Sitoumuksemme

Miten YouTube on reagoinut kansainväliseen COVID-19-kriisiin?

COVID-19-tilanteen alusta asti YouTube on sitoutunut auttamaan käyttäjiään tarjoamalla viranomaisten ja asiantuntijoiden terveystiedotteita ja uutisia palvelussa. Olemme pyrkineet täyttämään velvollisuutemme COVID-19-tilanteessa hyödyntämällä käytäntöjä, resursseja ja tuotteita, joihin olemme investoineet viime vuosien aikana. Osana sopeutumista muutokseen olemme myös lanseeranneet eri puolilla maailmaa kampanjoita, joiden avulla käyttäjät voivat jatkaa oppimista ja pitää yhteyttä.

COVID-19-tilanteeseen reagoiminen

Miten YouTube näyttää käyttäjille asiantuntijasisältöä ja rajoittaa väärien tietojen levittämistä?

Viime vuosien aikana olemme pyrkineet suojelemaan YouTube-yhteisöä haitalliselta sisällöltä entistä tehokkaammin. Sama pätee COVID-19-tilanteeseen liittyvään sisältöön YouTubessa. Nostamme esiin asiantuntijalähteitä, poistamme vääriä tietoja ja vähennämme rajatapaukseksi luokiteltavaa sisältöä, jotta yhteisömme voi saada ajantasaista ja hyödyllistä tietoja tänä kriittisenä aikana.

Asiantuntijoiden lausuntojen korostaminen

YouTuben etusivun paneeleissa on linkkejä kansainvälisten ja paikallisten terveysviranomaisten sivustoille. Niitä näytetään myös COVID-19:ää koskevien videoiden ja hakujen yhteydessä. Nämä paneelit ovat saaneet yhteensä yli 400 miljardia impressiota.

COVID-19-pandemia voi vaikuttaa fyysisen terveyden lisäksi myös mielenterveyteen. Helpottaaksemme asiantuntevien tietolähteiden löytämistä olemme lisänneet joidenkin maiden tai alueiden YouTube-hakuun masennukseen ja ahdistukseen liittyvän terveystietopaneelin. Pyrimme tuomaan tällaiset paneelit jatkossa käyttöön yhä useammille alueille.

Päivitämme tietopaneeleitamme pyrkiessämme ehkäisemään COVID-19:ää koskevan väärän tiedon leviämistä. Tietopaneeleissa voi olla linkkejä COVID-19-rokotetietoihin, ja paneelit voivat näkyä myös COVID-19-virukseen tai -rokotteisiin liittyvillä hakutulos- ja katselusivuilla. Näiden muutosten tarkoitus on auttaa katsojia löytämään luotettavia kolmannen osapuolen COVID-19-rokotetietoja, ei arvioida yksittäisillä videoilla esitettyjen tietojen paikkansapitävyyttä.

Olemme myös lahjoittaneet viranomaisille ja järjestöille mainosinventaarin, jonka avulla ne voivat julkaista tiedotteita COVID-19-tilanteesta YouTubessa entistä näkyvimmin.

Autamme käyttäjiä pysymään tietojen tasalla ohjaamalla heitä luotettavien lähteiden pariin. COVID-19-tilanteen ensimmäisten kuukausien aikana YouTube lisäsi etusivulleen oman COVID-19-uutishyllyn, jossa näytettiin videoita luotettavista uutislähteistä ja terveydenhoitoalan asiantuntijoilta.

Väärien tietojen poistaminen

COVID-19-tilanteen edetessä olemme tehneet tiivistä yhteistyötä kansainvälisten ja paikallisten terveysviranomaisten kanssa varmistaaksemme, että pystymme käytäntöjemme avulla tehokkaasti tunnistamaan ja poistamaan mahdollisesti vakavaa haittaa aiheuttavia sisältöjä. Käytännöissä esimerkiksi kielletään sisältö, jossa kiistetään koronaviruksen olemassaolo tai rohkaistaan kotihoitojen käyttöön lääketieteellisen hoidon sijaan. Kiellettyä on myös kiistää kansainvälisten tai paikallisten terveysviranomaisten turvavälien pitämistä koskevien ohjeiden vaikutus tavalla, joka saattaa johtaa näiden ohjeiden laiminlyömiseen.

Lokakuussa 2020 laajensimme väärää COVID-19-tietoa koskevaa käytäntöämme niin, että esimerkiksi CDC:n, Maailman terveysjärjestön ja muiden terveysviranomaisten tietojen vastainen rokotesisältö poistetaan.

Rajatapaukseksi luokiteltavan sisällön leviämisen vähentäminen

Sellainen sisältö, joka melkein rikkoo YouTuben yhteisön sääntöjä, muodostaa vain prosentin murto-osan Yhdysvalloissa katsotusta sisällöstä. Vuonna 2019 ryhdyimme vähentämään suosituksia rajatapaukseksi luokiteltavalta sisällöltä tai videoilta, jotka saattavat harhaanjohtaa käyttäjiä vahingollisilla tavoilla. Tämä työ on ollut perustavanlaatuisen tärkeää sen varmistamisessa, että pystymme rajoittamaan rajatapaukseksi luokiteltavaa COVID-19-aiheista sisältöä palvelussamme.

Miten YouTube on auttanut sopeutumaan muuttuvaan maailmaan?

COVID-19 on lyhyessä ajassa muuttanut tapaamme elää. Luomme esimerkiksi vanhemmille, opettajille ja etätyöntekijöille materiaaleja ja työkaluja, joiden avulla he voivat mukautua fyysisen etäisyyden edellyttämiin odottamattomiin olosuhteisiin.

Etäoppiminen

Kun koulut suljettiin ja perheet joutuivat jäämään kotiin, avasimme Learn@Home-sivuston ja teimme parannuksia YouTuben Oppiminen-keskukseen. Niiden täydentävillä oppisisällöillä ja harjoituksilla vanhemmat ja huoltajat voivat tukea lasten etäoppimista. Näissä oppimateriaaleissa nostetaan esiin matematiikkaan, luonnontieteisiin, historiaan ja taiteeseen liittyviä sisältöjä suosituilta opetuskanavilta, joita ovat esimerkiksi Khan Academy, Edelvives ja Kok Bisa. Sisältö on saatavilla englanniksi, italiaksi, ranskaksi, koreaksi, espanjaksi, saksaksi ja japaniksi.

Yhteyden pitäminen

Olemme löytäneet tapoja, joilla käyttäjät voivat pysyä aktiivisena, inspiroitua ja viihtyä samalla terveyteen liittyviä ohjeita noudattaen. Maaliskuussa 2020 lanseerattu #WithMe-kampanja rohkaisi käyttäjiä pitämään fyysistä etäisyyttä ja noudattamaan siihen liittyviä ohjeita. Kampanja oli käynnissä maaliskuusta huhtikuuhun 63 markkina-alueella, ja siihen osallistui yli 700 sisällöntuottajaa ja artistia.

Eristäytymisen myötä ihmiset kaikkialla ovat alkaneet pitäneet yhteyttä YouTuben livestriimien avulla. Sen avuksi kokosimme livestriimien ja digitaalisten tapahtumien ohjekirjat järjestäjille ja jaoimme ne kumppaneille eri puolilla maailmaa, jotta yhä useammat sisällöntuottajat ja organisaatiot voivat pysyä yhteydessä virtuaalisesti samalla, kun pidämme etäisyyttä toisiimme.

Miten YouTube tukee tilanteen helpottamista ja siitä toipumista?

Viranomaiset ja tiedeyhteisö tekevät työtä COVID-19-tilanteen hallitsemiseksi ja sen vaikutusten pienentämiseksi. YouTube tarjoaa apuvälineitä ja voimavaroja, joiden avulla tiedeyhteisön ja terveydenhoitoalan päätöksentekijät voivat suojella kansalaisia ja nostaa yhteiskunnan takaisin jaloilleen.

Tuemme ja mainostamme YouTuben sisällöntuottajien ja artistien varainkeräyskampanjoita, joilla autetaan COVID-19-tilanteeseen eri tavoin liittyviä tahoja. Näitä toimia ovat esimerkiksi kansainväliset lahjoitukset ja YouTuben tiettyjen ominaisuuksien, kuten rahankeräystagin ja lahjoituspainikkeen, tarjoaminen laajempaan käyttöön.