Przejdź do treści
Nasze zobowiązania

Jaka była reakcja YouTube na globalny kryzys związany z chorobą COVID-19?

Od chwili wybuchu epidemii COVID-19 cały czas staramy się pomagać ludziom uzyskać dostęp do wiarygodnych wiadomości i informacji medycznych w YouTube. Nasze podejście do choroby COVID-19, wynikające z poczucia odpowiedzialności, zostało oparte na zasadach, zasobach i usługach, w które inwestowaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Na całym świecie uruchomiliśmy również inicjatywy, które mają pomóc użytkownikom w kontynuowaniu nauki i utrzymywaniu kontaktów społecznych w czasie, gdy przystosowujemy się do zmieniającej się rzeczywistości.

Reakcja na COVID-19

W jaki sposób YouTube kieruje użytkowników do wiarygodnych treści, ograniczając przy tym zasięg nieprawdziwych informacji?

W ciągu ostatnich kilku lat zwiększyliśmy starania mające na celu ochronę społeczności YouTube przed szkodliwymi treściami. W ten sposób podchodzimy również do filmów dotyczących COVID-19 zamieszczanych w YouTube. Stawiamy na wiarygodnych autorów, usuwamy nieprawdziwe informacje i ograniczamy popularyzację treści bliskich łamania wytycznych, tak aby w tych trudnych chwilach członkowie naszej społeczności mieli dostęp do aktualnych i przydatnych faktów.

Promowanie wiarygodnych treści

Na stronie głównej oraz w filmach i w wynikach wyszukiwania dotyczących choroby COVID-19 wyświetlamy panele z linkami do stron światowych i lokalnych instytucji zdrowia publicznego. Łącznie te panele zostały wyświetlone ponad 400 miliardów razy.

Pandemia COVID-19 wpływa nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również psychiczne. Aby ułatwić użytkownikom dostęp do wiarygodnych informacji, w niektórych krajach i regionach wprowadziliśmy w wyszukiwarce YouTube panele informacyjne dotyczące zdrowia, które przedstawiają temat depresji i lęków, oraz narzędzie do samodzielnej oceny objawów. Pracujemy nad tym, aby udostępnić te panele również w innych krajach i regionach.

W ramach walki z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi COVID-19 dodaliśmy do paneli na temat COVID-19 linki prowadzące do informacji o szczepionkach. Zaktualizowane panele mogą wyświetlać się w wynikach wyszukiwania oraz na stronach odtwarzania filmów dotyczących choroby COVID-19 lub szczepieniom przeciw COVID-19. Panele te mają za zadanie pomóc użytkownikom w znalezieniu wiarygodnych informacji o szczepionkach dostarczanych przez źródła zewnętrzne i nie zawierają oceny rzetelności żadnego z prezentowanych filmów.

Oddaliśmy również do dyspozycji rządom i organizacjom pozarządowym zasoby reklamowe, dzięki którym ich komunikaty na temat COVID-19 zyskują większą widoczność w YouTube.

Pomagamy użytkownikom uzyskać dostęp do najnowszych informacji, kierując ich do zaufanych źródeł. W czasie pierwszych kilku miesięcy pandemii choroby COVID-19 na stronie głównej YouTube pojawiła się półka z wiadomościami na jej temat, gdzie wyświetlane były aktualne filmy pochodzące z wiarygodnych źródeł informacyjnych i medycznych.

Usuwanie nieprawdziwych informacji

Wraz z rozwojem sytuacji związanej z chorobą COVID-19 nawiązaliśmy ścisłą współpracę ze światowymi i lokalnymi instytucjami zdrowia publicznego. Dzięki temu określiliśmy odpowiednie zasady i egzekwujemy je w sposób, który prowadzi do usuwania bardzo szkodliwych treści. Nasze zasady zabraniają na przykład publikowania treści, które zaprzeczają istnieniu koronawirusa lub zachęcają do leczenia się domowymi sposobami zamiast zgłoszenia się do lekarza. Zabraniamy również publikowania materiałów, które w sposób jednoznaczny kwestionują skuteczność zaleceń światowych lub lokalnych instytucji zdrowia publicznego odnośnie do zachowania dystansu, co może doprowadzić do łamania zasad.

W październiku 2020 roku rozszerzyliśmy zakres zasad dotyczących nieprawdziwych informacji medycznych na temat COVID-19, tak aby usuwać treści o szczepionkach, które przedstawiają stanowisko przeciwne do tego reprezentowanego przez instytucje zdrowia publicznego, takie jak centra kontroli chorób czy Światowa Organizacja Zdrowia.

Ograniczanie rozprzestrzeniania się treści bliskich łamania wytycznych

Treści, które nie łamią wytycznych dla społeczności, ale są temu bliskie, to ułamek procenta tego, co ogląda się w YouTube w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku rozpoczęsliśmy ograniczanie rekomendacji treści bliskich łamania wytycznych oraz filmów, które mogłyby w szkodliwy sposób wprowadzać użytkowników w błąd. Dzięki tym doświadczeniom jesteśmy w stanie ograniczać treści na temat choroby COVID-19, które są bliskie łamania wytycznych.

W jaki sposób platforma YouTube pomogła ludziom przystosować się do zmieniającego się świata?

W krótkim czasie choroba COVID-19 zmieniła sposób życia ludzi. Od rodziców przez nauczycieli do pracowników zdalnych — użytkownicy korzystają z tworzonych przez nas zasobów, by przystosować się do wyjątkowych okoliczności w czasie, gdy muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego.

Zdalna nauka

Gdy zamknięto szkoły, a całe rodziny znalazły się w domach, uruchomiliśmy platformę Learn@Home oraz poszerzyliśmy działanie Centrum nauki YouTube, aby pomóc rodzicom i opiekunom uzupełnić program nauczania za pomocą dodatkowych materiałów i ćwiczeń. Od Khan Academy przez Edelvives aż po Kok Bisa — użytkownicy mają dostęp do treści z zakresu matematyki, przedmiotów ścisłych, historii i plastyki zamieszczanych na popularnych kanałach edukacyjnych. Filmy na stronie są aktualnie dostępne w językach angielskim, włoskim, francuskim, koreańskim, hiszpańskim, niemieckim i japońskim.

Utrzymywanie kontaktów

Znaleźliśmy sposoby na to, by pomóc użytkownikom zachować aktywność i znaleźć rozrywkę lub inspirację w czasie, gdy przestrzegają zaleceń dotyczących zdrowia publicznego. W marcu 2020 roku uruchomiliśmy inicjatywę #WithMe zachęcającą użytkowników do przestrzegania zaleceń dotyczących zachowywania dystansu. Inicjatywa trwała przez cały marzec i kwiecień. Była dostępna na 63 rynkach i opierała się na współpracy z ponad 700 twórcami i artystami.

Od początku światowej izolacji ludzie korzystali z YouTube, aby łączyć się poprzez transmisje na żywo. Wyszliśmy temu na przeciw, tworząc i udostępniając partnerom na całym świecie Poradnik dotyczący transmisji na żywo oraz Poradnik dotyczący wydarzeń cyfrowych. Dzięki temu umożliwiliśmy większej liczbie twórców i organizacji wirtualny kontakt w czasie utrzymywania dystansu społecznego.

Jak YouTube pomaga łagodzić i zwalczać objawy kryzysu?

Podczas gdy rządy i naukowcy prowadzą przyspieszone działania mające na celu zatrzymanie pandemii i złagodzenie jej skutków, YouTube przeznacza zasoby i pomoc na to, aby czołowi naukowcy i medycy mogli chronić ludzi i przywrócić społeczeństwo do zwykłego funkcjonowania.

Promujemy i wspieramy zbiórki pieniężne prowadzone przez artystów i twórców YouTube mające na celu walkę z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19. W związku z tym przeznaczamy darowizny na akcje prowadzone globalnie i oferujemy szerszy dostęp do funkcji YouTube, takich jak nasz tag zbiórki pieniężnej czy przycisk darowizny.