Naar content
Onze toewijding

Hoe beschermt YouTube de community tegen haat en intimidatie?

We doen dan ook ons uiterste best om zo snel mogelijk content die deze richtlijnen schendt te verwijderen. We hebben deze richtlijnen ontwikkeld in samenspraak met creators die hun visie met ons deelden, alsook met deskundige organisaties die cyberpesten en de online verspreiding van haatdragende boodschappen bestuderen. We hebben eveneens samengezeten met beleidsorganisaties uit alle hoeken van het politieke spectrum.

Opkomen tegen haat

Wat is het verschil tussen intimidatie en aanzetten tot haat?

Ons beleid tegen aanzetten tot haat beschermt specifieke groepen en leden van die groepen. Content die in strijd is met ons beleid wordt verwijderd. Volgens ons beleid zet content aan tot haat als de content oproept tot haat of geweld gericht op groepen op basis van beschermde kenmerken zoals leeftijd, geslacht, ras, kaste, religie, seksuele geaardheid of veteranenstatus. Dit beleid omvat ook veelvoorkomende vormen van online haat, zoals het ontmenselijken van leden van deze groepen, ze wegzetten als van nature minderwaardig of ziek, het promoten van haatzaaiende ideologieën zoals nazisme of van samenzweringstheorieën over deze groepen, of het ontkennen dat goed gedocumenteerde gewelddadige gebeurtenissen, zoals een schietpartij op een school, hebben plaatsgevonden.

YouTube-managers van Team Trust & Safety leggen uit hoe we onze community beschermen tegen aanzetten tot haat.

Ons beleid tegen intimidatie beschermt identificeerbare individuen. Content die in strijd is met ons beleid wordt verwijderd. Volgens ons beleid valt content onder intimidatie als deze zich met langdurige of opzettelijke beledigingen tegen een individu richt op basis van intrinsieke kenmerken. Denk daarbij aan het wel of niet behoren tot een beschermde groep of het hebben van bepaalde fysieke kenmerken. Dit beleid omvat ook schadelijk gedrag zoals opzettelijke belediging of vernedering van minderjarigen, bedreigingen, pesten, doxing of aanmoediging van ongepast gedrag van fans.

YouTube-managers van Team Trust & Safety leggen uit hoe we onze community beschermen tegen intimidatie.

Hoe gaat YouTube om met schadelijke samenzweringstheorieën?

Als onderdeel van ons beleid tegen haat en intimidatie verbieden we content die gericht is op een individu of groep met samenzweringstheorieën die zijn gebruikt om geweld in de echte wereld te rechtvaardigen. Een voorbeeld hiervan is content die iemand bedreigt of intimideert door te suggereren dat hij of zij medeplichtig is aan een van deze schadelijke samenzweringen, zoals QAnon of Pizzagate. Zoals altijd is context van belang. Nieuwsberichten over deze kwesties of inhoudelijke besprekingen ervan, zonder zich te richten op individuele personen of beschermde groepen mogen dus blijven staan. Vanwege de voortdurende veranderingen in de aard en de tactieken van groepen die deze samenzweringstheorieën uitdragen, zullen we ons beleid blijven aanpassen om gelijke pas te houden en blijven we de stappen nemen die nodig zijn om onze verantwoordelijkheid na te komen.

Hoe handhaaft YouTube haar beleid rond haat en intimidatie?

Het is niet eenvoudig om een beleid rond aanzetten tot haat en intimidatie op grote schaal te handhaven. Beslissingen vereisen namelijk een goed begrip van de lokale talen en context. Om consequent onze richtlijnen te kunnen handhaven, doen wij beroep op reviewteams met linguïstische kennis en kennis van het desbetreffende onderwerp. Daarnaast vertrouwen we op automatische leersoftware om proactief potentieel schadelijke content te detecteren en die daarna door mensen te laten beoordelen. Elk kwartaal verwijderen we duizenden video’s en kanalen die ons beleid niet respecteren. Voor kanalen die herhaaldelijk de richtlijnen niet respecteren, leggen we strenge sancties op, zoals hen verwijderen uit het YouTube-partnerprogramma (waardoor geen inkomsten meer kunnen worden gegenereerd via het kanaal), het geven van waarschuwingen (verwijderen van content) of het volledig deactiveren van het kanaal.

Beïnvloedt dit beleid op onevenredige manier de politieke stemmen waar YouTube het niet mee eens is?

Wanneer we onze richtlijnen ontwikkelen en aanpassen, doen we beroep op diverse mensen, inclusief creators, experts in specifieke onderwerpen, voorstanders van vrije meningsuiting, en beleidsorganisaties van alle zijden van het politieke spectrum. Wanneer we een beleidsmaatregel hebben ontwikkeld, nemen we voldoende tijd om ervoor te zorgen dat nieuwe beleidsmaatregelen consequent, op basis van objectieve richtlijnen, door ons wereldwijde team van reviewers wordt toegepast, ongeacht wie de content heeft geplaatst. We hebben een platform ontwikkeld om iedereen een stem te geven en moedigen onze diverse community van creators op die manier aan om krachtige ideeën met elkaar uit te wisselen.

Zijn er uitzonderingen op het handhaven van het beleid rond aanzetten tot haat?

YouTube is een platform voor vrije meningsuiting. We tolereren absoluut niet dat er wordt aangezet tot haat, maar maken wel een uitzondering voor content die een duidelijk educatief, informatief, wetenschappelijk of artistiek doel heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een documentaire over een haatgroepering: de documentaire kan taal bevatten die aanzet tot haat, maar wordt getolereerd omdat het puur informatief bedoeld is. De content mag bovendien geen haat promoten en kijkers moeten voldoende achtergrond krijgen om te kunnen begrijpen wat er wordt getoond en waarom. Dat is natuurlijk geen vrijgeleide om aanzetten tot haat te promoten. Je kunt content dus altijd melden zodat onze teams die kunnen beoordelen als je van mening bent dat de video onze richtlijnen niet respecteert.

Hoe gaat YouTube om met herhaaldelijke intimidatie?

We verwijderen video’s die ons intimidatiebeleid schenden. We beseffen ook dat intimidatie soms voorkomt in een patroon van herhaaldelijk gedrag verspreid over verschillende video’s of reacties, terwijl de individuele video’s ons beleid helemaal niet schenden. Kanalen die herhaaldelijk het intimidatiebeleid schenden, zullen geschorst worden van het YouTube-partnerprogramma (YPP), waardoor gebruikers via die kanalen op YouTube geen inkomsten meer zullen ontvangen. Zo belonen we enkel betrouwbare creators. Aan die kanalen kunnen ook beperkingen worden opgelegd (verwijdering van content) of ze kunnen worden geschorst.

Welke tools kunnen creators gebruiken om zichzelf te beschermen en de toon van de gesprekken op hun kanaal te sturen?

Het doel van ons beleid en onze systemen is dat creators zo min mogelijk hoeven te doen om zichzelf te beschermen tegen haat en intimidatie. Toch hebben we ook tools ontwikkeld waarmee ze eventuele problemen op dit vlak eigenhandig kunnen bestrijden. Deze staan hieronder samengevat.

We bieden creators beheertools voor reacties waarmee ze de toon van het gesprek op hun kanalen kunnen bijsturen. We houden mogelijk ongepaste reacties vast voor beoordeling, zodat creators kunnen beslissen of deze geschikt zijn voor hun publiek. We hebben ook andere tools waarmee creators bepaalde woorden in reacties kunnen blokkeren, reacties van specifieke personen kunnen blokkeren en anderen moderatorrechten kunnen geven om de reacties op hun kanaal efficiënter te controleren.

We moedigen respectvolle gesprekken op YouTube aan. Daarom hebben we ook een functie die gebruikers waarschuwt dat hun reactie mogelijk aanstootgevend kan zijn voor anderen. Dit biedt ze de mogelijkheid om er nog eens naar te kijken en de reactie aan te passen.

Tot slot hebben we een lijst met tips die creators kunnen volgen om zich veilig te voelen op YouTube. We weten dat er nog veel werk aan de winkel is en we doen er alles aan om de veiligheid te blijven verbeteren.