Към съдържанието
Нашите ангажименти

Какви мерки предприе YouTube във връзка с кризата с COVID-19 в цял свят?

От началото на епидемията от COVID-19 YouTube запазва ангажимента си да помага на хората да имат достъп до достоверна здравна информация и новини в платформата ни. Предприехме действия спрямо COVID-19, като надградихме правилата, ресурсите и продуктите, в които инвестирахме през последните няколко години, за да останем отговорни. Също така стартирахме инициативи по целия свят, за да помагаме на потребителите да продължат да учат и да поддържат връзка, докато се адаптираме към променящия се свят.

Предприемане на мерки във връзка с COVID-19

Как свързва YouTube потребителите с достоверно съдържание, като същевременно ограничава дезинформацията?

През последните няколко години ускорихме усилията си да защитаваме общността на YouTube от вредно съдържание. По същия начин подхождаме и към съдържанието относно COVID-19 в платформата. В този критичен момент популяризираме достоверните гласове, премахваме дезинформацията и намаляваме разпространението на съдържанието на границата на правилата, за да дадем възможност на общността ни да се свързва с навременна и полезна информация.

Популяризиране на достоверните гласове

Показваме информационни панели, включващи връзки към международни и местни здравни служители, на началната ни страница и в панели, които се показват във видеоклипове и търсения относно COVID-19. Заедно тези панели са генерирали над 400 млн. импресии.

Пандемията от COVID-19 оказва въздействие не само върху физическото, но и върху психичното здраве. За да помогнем на хората по-лесно да получават достъп до надеждна информация, в някои държави/региони въведохме панели със здравна информация относно състоянията на депресия и тревожност, както и самооценка при търсене в YouTube. Работим върху предоставянето на тези панели в повече държави/региони.

Като продължение на усилията ни за борба с невярната информация, свързана с COVID-19, актуализираме информационните панели относно COVID-19, за да включим връзки към информация за ваксината срещу заболяването. Актуализираните панели може да се показват в резултатите от търсенето и на страниците за гледане, свързани с COVID-19 или ваксини срещу COVID-19. Актуализираните панели имат за цел да помагат на потребителите да намират достоверна информация от трети страни за ваксината срещу COVID-19 и не изразяват мнение относно точността на който и да било видеоклип.

Също така дарихме рекламни места на правителства и неправителствени организации, за да направим посланията им относно общественото здравеопазване във връзка COVID-19 по-видими в YouTube.

Помагаме на потребителите да намират най-актуалната информация, като ги насочваме към надеждни източници. През първите няколко месеца на COVID-19 YouTube пусна лавица с новини за COVID-19, от която на началната страница своевременно се показваха видеоклипове от достоверни новинарски и здравни източници.

Премахване на дезинформацията

Тъй като ситуацията с COVID-19 се развива, ние създадохме тясно партньорство с международни и местни здравни власти, за да гарантираме, че правилата ни са определени и се прилагат ефективно при премахването на съдържание на места, където съществува сериозен риск от тежки вреди. Правилата ни забраняват например съдържание, което отрича съществуването на коронавируса или насърчава използването на домашни лекарства вместо медицинско лечение. Не допускаме също съдържание, в което изрично се оспорва ефикасността на съветите на международни и местни здравни власти относно социалната дистанция, което може да доведе до нарушаване на тези указания.

През октомври 2020 г. разширихме обхвата на правилата относно невярна медицинска информация за COVID-19, за да премахнем съдържание относно ваксини, което противоречи на постигнатия консенсус между специалистите от местните здравни власти или Световната здравна организация.

Намаляване на разпространението на съдържание на границата на правилата

Съдържание, което почти нарушава правилата на общността ни, но не преминава границите, е под 1% от видеоклиповете, гледани в YouTube в САЩ през 2019 г. Започнахме да намаляваме препоръчките за съдържание на границата на правилата или видеоклипове, които биха могли да дезинформират потребителите по вредни начини. Тези усилия са основополагащи, за да гарантираме, че ограничаваме разпространението на съдържание на границата на правилата, свързано с COVID-19, на сайта ни.

Как помага YouTube на хората да се адаптират съм променящия се свят?

За кратко време COVID-19 промени начина, по който хората прекарват ежедневието си. Създаваме ресурси, които да помагат на потребителите – от родители до учители и работещи дистанционно, да се адаптират към извънредни обстоятелства, докато спазват социално дистанциране.

Дистанционно обучение

Тъй като училищата затвориха сградите си и семействата се озоваха у дома, стартирахме Learn@Home и подобрихме Центъра на YouTube Обучение, за да помогнем на родителите и настойниците да допълнят обучението в семейството с допълнително учебно съдържание и дейности. Тези ресурси – от Khan Academy до Edelvives и Kok Bisa, открояват съдържание на тема математика, наука, история и изкуства от популярни обрзователни канали. Съдържанието на сайта вече е достъпно на английски, испански, италиански, корейски, немски, френски и японски.

Поддържане на връзка

Намерихме начини да помагаме на потребители си да останат активни, да запазят вдъхновението си и да продължават да се забавляват, като същевременно спазват насоките за обществено здравеопазване. През март 2020 г. стартирахме инициативата #WithMe, която насърчи потребителите да спазват насоките за социална дистанция. Инициативата се проведе в периода от март до април 2020 г. и бе на живо на 63 пазара и си сътрудничи с над 700 създатели и изпълнители.

От началото на изолацията в света хората се обърнаха към YouTube, за да се свързват чрез потоци на живо. За да подкрепим този процес, създадохме и споделихме Наръчник за потоци на живо и Наръчник за дигитални събития с партньори от цял свят, за да дадем възможност на повече създатели и организации да поддържат връзка виртуално, докато спазваме социална дистанция.

Как YouTube подкрепя и вдъхновява помощта и възстановяването?

Тъй като правителствата и научната общност работят с бързи темпове, за да се справят и смекчат въздействието на епидемията, YouTube допринася ресурси и помощ, за да помогне на лидерите на научната и медицинската общност да възстановят обществото и да го върнат към нормалното му ежедневие.

Насърчаваме и подкрепяме усилията за набиране на средства, водени от създатели и изпълнители в YouTube, за да подпомагаме различни каузи, свързани с кризата с COVID-19, като набираме безвъзмездни финансова помощ в световен мащаб и предоставяме по-широк достъп до функции на YouTube, като маркера ни за набиране на средства и бутона „Даряване“.