Accesează conținutul
Reguli și politici

Drepturi de autor

Drepturi de autor

Prima regulă a drepturilor de autor

Creatorii trebuie să încarce doar videoclipurile realizate de ei sau pe care sunt autorizați să le folosească. Aceștia nu trebuie să încarce videoclipuri pe care nu le-au creat sau să folosească conținut pentru care altcineva deține drepturile de autor, cum ar fi piese muzicale, fragmente ale unor programe protejate prin drepturi de autor sau videoclipuri realizate de alte persoane, fără a avea permisiunile necesare.

Ce sunt excepțiile de la drepturile de autor?

Excepțiile de la drepturile de autor sunt legi care permit refolosirea materialelor protejate prin drepturi de autor ale altcuiva fără permisiunea lor, dar doar în anumite circumstanțe.

În Statele Unite, cea mai cunoscută excepție de la drepturile de autor este utilizarea loială. Atunci când decid dacă o utilizare este „loială”, instanțele analizează patru factori: scopul și caracterul utilizării, natura lucrării protejate prin drepturi de autor, proporția și importanța părții utilizate în raport cu lucrarea protejată prin drepturi de autor privită în ansamblu și efectul utilizării asupra pieței potențiale pentru lucrarea protejată prin drepturi de autor sau asupra valorii acesteia. Unele activități care se pot califica drept utilizare loială includ criticile, comentariile și reportajele de știri. Utilizarea loială are scopul de a promova libertatea de exprimare.

În dreptul civil al unor țări, inclusiv multe din UE, sunt recunoscute excepții mai limitate în care refolosirea trebuie să încadreze în anumite categorii, în loc de a se lua în considerare anumiți factori. Categoriile descrise în Articolul 17 din directiva privind drepturile de autor a Pieței unice digitale a UE sunt citatele, criticile, recenziile, caricaturile, parodiile și pastișele. Aceste cuvinte au înțelesul obișnuit din limbajul comun, dar sunt promulgate prin lege de fiecare stat membru și interpretate atât de instanțele naționale, cât și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Este important de luat în considerare contextul utilizării și scopul unor astfel de excepții de la drepturile de autor, unul dintre care este de a găsi un echilibru între libertatea de exprimare a creatorilor și drepturile de autor ale deținătorilor.

În unele țări, precum Canada, Regatul Unit și Australia, există un concept hibrid: utilizarea echitabilă. Instanțele iau în considerare factori similari celor aplicabili utilizării loiale, dar refolosirile trebuie să se încadreze în anumite categorii. Categoriile includ citatele (citate generale și citate în scopul criticilor, recenziilor și reportajelor de știri), caricaturile, parodiile și pastișele.

Majoritatea țărilor din lume au semnat un tratat internațional, cunoscut drept Convenția de la Berna, care permite refolosirile în anumite categorii, inclusiv pentru citate și reportaje de știri.

Deși există unele asemănări cu privire la excepțiile de la drepturile de autor pe glob, există diferențe semnificative între legi de la o țară la alta Nu există un răspuns universal legat de încadrarea unei refolosiri ca excepție de la drepturile de autor, iar instanțele decid aplicabilitatea acestor excepții de la caz la caz.

Misiunea YouTube este să le ofere tuturor șansa de a se face auziți și de a descoperi lumea. Excepțiile de la drepturile de autor joacă un rol esențial în îndeplinirea acestei misiuni prin susținerea fluxului liber de idei și a creativității. De aceea, le cerem deținătorilor drepturilor de autor să ia în considerare aplicabilitatea excepțiilor de la drepturile de autor înainte de a trimite solicitări de eliminare în urma drepturilor de autor. Credem că ar trebui să existe un echilibru între respectarea drepturilor de autor ale deținătorilor acestora și libertatea de exprimare a creatorilor, care poate fi protejată prin excepțiile de la drepturile de autor.

În plus, dezvoltăm produse care ajută creatorii să acceseze, să creeze și să distribuie informații în moduri nemaiîntâlnite. Am creat Biblioteca audio pentru a te ajuta să descoperi muzică și efecte sonore gratuite, de înaltă calitate, pe care le poți refolosi fără griji. Acum cu YouTube Shorts, poți să creezi videoclipuri scurte eșantionând conținutul altcuiva, cu condiția să-ți fi acordat permisiunile necesare. În plus, continuăm să dezvoltăm și să extindem Creator Music, cu ajutorul căruia creatorii din Programul de parteneriat YouTube pot să folosească fără griji muzică comercială prin licențierea înregistrărilor audio sau împărțirea veniturilor generate din videoclip cu proprietarii drepturilor asupra muzicii.

Cum pot proprietarii de drepturi să facă reclamații privind drepturile de autor?

Toată lumea are acces la instrumentele de management al drepturilor de autor pe YouTube, care le oferă proprietarilor de drepturi control asupra materialelor protejate prin drepturi de autor pe YouTube. Colaborăm cu proprietarii de drepturi, pentru a le oferi funcțiile adecvate pe baza volumului de conținut protejat prin drepturi de autor de pe YouTube și a resurselor pe care le-au dedicat gestionării responsabile a conținutului propriu online. Suita de management al drepturilor de autor le oferă proprietarilor de drepturi câteva moduri de a face reclamații privind drepturile de autor.

Formular web

Cel mai simplu mod de a cere eliminarea copiilor neautorizate de conținut protejat prin drepturi de autor este să trimiți manual o notificare privind drepturile de autor prin formularul web DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Acest instrument este potrivit pentru majoritatea utilizatorilor. Poate fi accesat de toată lumea și este disponibil în toate limbile.

Copyright Match Tool

Copyright Match Tool folosește capacitatea tehnologiei de potrivire Content ID, pentru a găsi reîncărcările videoclipurilor pe YouTube. Acesta este disponibil pentru peste 1.500.000 de canale și identifică reîncărcări aproape integrale ale videoclipurilor originale ale unui creator pe alte canale YouTube și permite creatorului să aleagă o acțiune: poate să ceară eliminarea videoclipului, să trimită un mesaj persoanei care a încărcat videoclipul sau doar să arhiveze potrivirea dacă nu dorește să ia măsuri. Orice utilizator cu un istoric demonstrat de eliminări DMCA reușite prin formularul web poate solicita accesul folosind formularul public.

Content ID

Content ID este soluția pe care o oferim utilizatorilor cu cele mai complexe nevoi de gestionare a drepturilor. Sistemul de amprente digitale permite proprietarilor de drepturi să încarce conținutul asupra căruia au drepturi exclusive ca fișiere de referință, apoi scanează videoclipurile încărcate pe YouTube pentru a găsi potriviri cu acesta. Când un utilizator încarcă conținut, Content ID scanează baza de date pentru a găsi potriviri. Dacă există o potrivire, se ia o măsură în funcție de regulile și politicile predefinite pe care un proprietar de conținut și le-a setat.

  • Se blochează un întreg videoclip, pentru a împiedica vizionarea. Creatorii nu primesc un avertisment privind drepturile de autor dacă proprietarul de conținut le blochează un videoclip.
  • Se generează bani din videoclip, difuzând anunțuri în acesta. În unele cazuri, poți să împarți veniturile cu persoana care a încărcat videoclipul.
  • Se urmăresc statisticile privind nivelul de vizionare a videoclipului.

În majoritatea cazurilor, proprietarii de drepturi nu trebuie să solicite eliminările acestor videoclipuri pentru încălcarea drepturilor de autor, având oportunitatea de a genera bani și difuza anunțuri dacă videoclipurile rămân live.

Ce măsuri ia YouTube când sunt încălcate drepturile de autor?

Dacă un proprietar de drepturi de autor trimite o reclamație DMCA validă prin formularul web, eliminăm videoclipul respectiv și aplicăm un avertisment privind drepturile de autor. Dacă un utilizator primește trei avertismente privind drepturile de autor în 90 de zile, contul acestuia și toate canalele asociate vor fi desființate. Avem instrumente și pentru a ajuta creatorii să soluționeze avertismentele privind drepturile de autor, inclusiv așteptarea expirării după 90 de zile, solicitarea unei retrageri sau trimiterea unei contranotificări.

Content ID funcționează diferit. Dacă este găsită o potrivire între un fișier de referință și o încărcare nouă, se trimite o „reclamație”. În funcție de preferința proprietarului Content ID, vom aplica o politică pentru a urmări, genera bani sau bloca, dar nu vom emite un avertisment privind drepturile de autor.