Fortsätt till innehåll
Vårt arbete

Hur har YouTube svarat på den globala covid-19-krisen?

Sedan covid-19-utbrottets början har YouTube strävat efter att hjälpa människor att få tillgång till tillförlitlig hälso- och nyhetsinformation på vår plattform. Vi har hanterat covid-19 genom att använda de policyer, resurser och produkter vi har investerat i under de senaste åren för att kunna ta vårt ansvar. Vi har också lanserat initiativ i hela världen för att hjälpa användare att fortsätta lära sig och hålla kontakten medan vi anpassar oss till en värld i förändring.

Svar på covid-19

Hur hjälper YouTube tittare att få tillgång till tillförlitligt innehåll samtidigt som spridningen av felaktig information minskas?

De senaste åren har vi fokuserat på att skydda YouTube-communityn från skadligt innehåll. Det är också så vi hanterar innehåll om covid-19 på YouTube. Vi framhäver tillförlitliga källor, tar bort felaktig information och minskar spridningen av tveksamt innehåll. På så vis kan communityn få aktuell och användbar information under den här kritiska perioden.

Framhäva tillförlitliga källor

Vi visar informationspaneler med länkar till globala och lokala relevanta hälsomyndigheter på startsidan samt på paneler som visas på videor och sökningar om covid-19. Panelerna har visats över 400 miljarder gånger.

Covid-19-pandemin påverkar inte bara den fysiska hälsan, utan kan även ha en negativ effekt på den mentala hälsan. För att göra det enklare att hitta tillförlitlig information har vi i vissa länder och regioner lanserat hälsopaneler med information om depression och ångest samt självskattningstester i YouTube-sökningar. Vi arbetar med att lansera panelerna i fler länder och regioner.

Vi fortsätter vårt arbete med att bekämpa felaktig covid-19-relaterad information. Därför har vi uppdaterat våra covid-19-informationspaneler så att de inkluderar länkar till information om covid-19-vaccin. De uppdaterade panelerna kan visas i sökresultat och på visningssidor med information om covid-19 eller covid-19-vaccin. Panelerna är tänkta att hjälpa användarna hitta tillförlitlig information om covid-19-vaccin från tredje part och de är inte en bedömning om huruvida en video är korrekt eller inte.

Vi har också donerat annonsutrymme till regeringar och ideella organisationer för att ge deras meddelanden om allmänhälsa och covid-19 bättre spridning på YouTube.

Vi hjälper användare att hålla koll på den senaste informationen genom att hänvisa dem till betrodda källor. De första månaderna med covid-19 skapade YouTube en nyhetshylla för covid-19 som visade aktuella videor från tillförlitliga källor inom nyheter och hälsa på startsidan.

Ta bort felaktig information

I och med att covid-19-situationen har utvecklats har vi ingått nära samarbeten med globala och lokala hälsomyndigheter för att se till att vår policydefinition och verkställandet är effektivt när det gäller att ta bort innehåll där det finns stora risker för allvarliga skador. Våra policyer förbjuder till exempel innehåll som förnekar coronavirusets existens eller uppmanar till användningen av huskurer i stället för medicinsk behandling. Vi förbjuder även innehåll som bestrider effektiviteten i globala eller lokala hälsomyndigheters riktlinjer för social distansering som kan leda till att människor inte följer riktlinjerna.

I oktober 2020 utökade vi vår policy för felaktig medicinsk information om covid-19 och vi tillåter inte innehåll med påståenden om vacciner som motsäger experterna från hälsomyndigheter, som smittskyddsinstitut eller Världshälsoorganisationen.

Minska spridningen av tveksamt innehåll

Innehåll som nästan bryter mot våra riktlinjer för communityn utgör en bråkdel av 1 % av allt som ses på YouTube. År 2019 började vi minska rekommendationer av tveksamt innehåll och videor som kan ge användarna felaktig information. Arbetet har legat till grund för att säkerställa att vi minskar spridningen av tveksamt innehåll om covid-19 på webbplatsen.

Hur har YouTube hjälpt människor att anpassa sig till en värld i förändring?

Covid-19 har på kort tid förändrat hur människor lever sina liv. Vi skapar resurser så att användare som föräldrar, lärare och distansarbetare ska kunna anpassa sig till extraordinära omständigheter vid social distansering.

Inlärning på distans

När skolorna stängde sina byggnader och familjer stannade hemma lanserade vi Learn@Home och förbättrade YouTubes hubb för lärande för att hjälpa föräldrar och vårdnadshavare att komplettera studierna i familjen med extra utbildningsinnehåll och aktiviteter. Resurser som Khan Academy, Edelvives och Kok Bisa framhäver innehåll inom matematik, vetenskap, historia och konst från populära utbildningskanaler. Innehåll på webbplatsen finns nu på engelska, italienska, franska, koreanska, spanska, tyska och japanska.

Hålla kontakten med andra

Vi har funnit sätt att hjälpa våra användare att förbli aktiva, inspirerade och underhållna samtidigt som de följer riktlinjer för den allmänna hälsan. I mars 2020 lanserade vi initiativet #MedMig som uppmuntrade användare till att följa riktlinjerna för social distansering. Initiativet löpte från mars till april 2020, var live på 63 marknader och samarbetade med över 700 kreatörer och artister.

Sedan isoleringen i världen har användare vänt sig till YouTube för att få kontakt via livestreamar. För att underlätta detta skapade vi och delade en handbok i livestreaming och en handbok i digitala evenemang med globala partner för att fler kreatörer och organisationer ska kunna behålla kontakten virtuellt samtidigt som vi ägnar oss åt social distansering.

Hur stöttar och inspirerar YouTube till hjälp och återhämtning?

Medan regeringar och den vetenskapliga gemenskapen agerar snabbt för att hantera och lindra utbrottets påverkan bidrar YouTube med resurser och hjälp för att auktoriteter i den vetenskapliga och medicinska gemenskapen ska kunna skydda människor och få samhället på fötter igen.

Vi främjar och stöttar insamlingar av YouTube-kreatörer och artister för olika ändamål kopplade till covid-19-krisen. Vi gör detta genom att tillgängliggöra medel globalt och tillhandahålla utökad åtkomst till YouTube-funktioner som vår insamlingstagg och donationsknapp.