Dito nagsisimula ang pag-explore

Binibigyan ka namin ng mga mapagpipilian para magabayan ang paggamit ng iyong mga anak sa YouTube, dahil naniniwala kaming magagawa ng mga bata na tumuklas ng mga bagong interes, matuto mula sa iba't ibang pananaw, at magkaroon ng sense of belonging kapag nag-e-explore sila sa mundo ng online na video. At sa pamamagitan ng mga video na ito mula sa mga creator sa iba't ibang panig ng mundo, mapipili mo ang pinakamagandang karanasan sa YouTube para sa iyong pamilya.

Alamin ang iyong mga mapagpipilian

Mga mapagpipilian para sa bawat pamilya

May ibang diskarte ang bawat pamilya kung paano sila gumagamit ng teknolohiya, nag-e-explore online, at nagtatakda ng mga panuntunan sa digital na media. Kaya naman nagbibigay kami ng mga opsyon para mapagpasyahan mo kung aling karanasan sa YouTube ang pinakamaganda para sa iyong natatanging pamilya.

Tuklasin ang dalawang paraan para makapag-explore ang mga bata

BAGONG KARANSANG MAY PATNUBAY NG MAGULANG

Bagong sinusubaybayang karanasan sa YouTube beta

Ang experience sa YouTube — na pinapamahalaan mo — para sa mga magulang na magpapasyang handa na ang kanilang mga anak na i-explore ang malawak na mundo ng mga video at musika sa YouTube. May kasamang mga setting ng content para sa mga pre-teen at mas matanda pa, limitadong feature, at proteksyon sa digital wellness.

 • Gumawa ng mga indibidwal na profile na kasing bukod-tangi ng iyong mga anak

  I-link ang account ng iyong anak sa sarili mong account para mapamahalaan ang karanasan

 • Pumili sa tatlong setting ng content

  Karaniwang nakahanay sa mga content rating ayon sa edad, simula sa 9+

 • Bago sila mag-explore, tulungan silang maging mga ligtas at handang user ng YouTube

  I-explore ang gabay para sa magulang para simulan ang pag-uusap.

 • Available ang mga limitadong feature sa aming karanasan sa beta

  Patuloy kaming nakikipagtulungan sa mga magulang at eksperto sa industriya para magdagdag pa ng mga feature gaya ng mga komento

 • Gumagana sa Family Link parental controls app ng Google

  Mag-access ng higit pang parental controls para sa YouTube, gaya ng mga screen timers

Napakaraming video ang mayroon sa YouTube (ang karanasang may patnubay ng magulang), at higit na mas malaki ito kaysa sa aming hiwalay na YouTube Kids app. Sinisikap ng aming mga system na maiwasan ang hindi naaangkop na content, pero hindi perpekto at posibleng magkamali ang mga ito. Posibleng hindi naaangkop para sa mga bata ang ilang video. Kung gusto mo ng mas limitadong karanasan para sa iyong anak, baka mas magandang opsyon ang YouTube Kids.

Matuto Pa

Hiwalay na app para sa mga bata

Isang app para sa mga bata

Isang hiwalay na app na binuo mula sa umpisa para maging mas ligtas at mas simpleng karanasang mae-explore ng mga bata, na may mga tool para magabayan sila ng mga magulang at tagapag-alaga sa kanilang paggamit.

 • Gumawa ng mga indibidwal na profile na bukod-tangi gaya ng iyong mga anak

  May mga mapagpipilian at setting para sa naka-personalize na content

 • Pumili ng level ng content batay sa edad ng iyong anak

  Pumili ng gustong karanasan para sa 4 na taong gulang pababa, 5-8 taong gulang, o 9-12 taong gulang

 • O aprubahan kung ano ang puwedeng panoorin ng iyong mga anak

  Pumili at mag-apruba ng mga video, channel, o koleksyon

 • Magtakda ng mga limitasyon sa tagal ng paggamit, mag-block ng mga video, at higit pa

  Parental controls para pamahalaan ang karanasan ng iyong pamilya

 • Kasiyahan sa bawat screen

  I-enjoy ang YouTube Kids sa mobile, desktop, at mga Smart TV

Higit na mas kaunti ang content na available sa YouTube Kids kaysa sa pangunahing app at website ng YouTube. Nagsisikap kami para mapanatiling pampamilya ang mga video sa YouTube Kids at gumagamit kami ng iba't ibang naka-automate na filter na binuo ng aming mga engineering team, pagsusuri ng tao, at feedback mula sa mga magulang para maprotektahan ang ating komunidad. Pero hindi manual na nasuri ang lahat ng video. Kung makakita ka ng bagay na hindi naaangkop na napalampas namin, puwede mong i-flag iyon para sa mabilis na pagsusuri. Mapapahusay nito ang app para sa lahat.

Matuto Pa

Mga madalas itanong (FAQ)

Pag-unawa sa iyong mga mapagpipilian

 • Ano ang pagkakaiba ng sinusubaybayang karanasan sa YouTube at ng karaniwang YouTube?

  Magiging kagaya ng karanasan sa flagship na app at website ng YouTube ang karanasan ng iyong anak, pero may mga pagsasaayos sa content na mahahanap at mapapanood niya, mga feature na magagamit niya, mga default na setting ng account, at mga proteksyon sa ad.

  Nakadepende ang mga video na mapapanood niya sa setting ng content na pipiliin mo para sa kanyang sinusubaybayang account kapag binigyan mo siya ng pahintulot na gamitin ang YouTube. Idi-disable namin ang ilang karaniwang feature na karaniwang available sa YouTube, gaya ng mga komento at live chat, pati ang kakayahang gumawa ng channel, mag-upload ng content, at bumili. May lalabas na mga awtomatikong paalala para sa mga pahinga at oras ng pagtulog, na maisasaayos niya para magtaguyod ng magagandang gawi sa tagal ng paggamit, at naka-off din ang feature na autoplay ng YouTube bilang default.

  Dahil mahahalagang bahagi ng karanasan sa YouTube ang pagpapahayag ng sarili at komunidad, makikipagtulungan kami sa ilang magulang at eksperto habang pinag-iisipan naming idagdag ang ilan sa mga feature na ito sa hinaharap.

 • Ano ang beta? Bakit ninyo inilulunsad ang karanasang ito sa beta?

  Ang ibig sabihin ng beta ay pinapahusay pa namin ang karanasan, at puwede kang sumali kung gusto mong maging bahagi ng proseso. Para matulungan kaming makamit iyon, nakipag-ugnayan kami sa mga magulang at eksperto sa child development at pambatang media mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero ginagamit ang YouTube ng bilyon-bilyong user sa buong mundo, at may kanya kanyang diskarte ang bawat pamilya kung paano sila gumagamit ng teknolohiya, nag-a-access ng internet, at nagtatakda ng mga panuntunan sa digital na media. Inaasahan naming magbabago ang karanasang ito sa paglipas ng panahon habang patuloy kami sa paghubog ng produkto, pagkalap ng feedback, at maingat na pagdaragdag ng higit pang tool para sa mga magulang.

 • Ano ang YouTube Kids? Paano ito naiiba sa sinusubaybayang account sa YouTube?

  Ang YouTube Kids ang aming nakalaang app na binuo mula sa simula para sa mga bata, at ang sinusubaybayang account naman ay nagbibigay sa iyo ng opsyong payagan ang mga anak mo na mag-access ng pinapamahalaang bersyon ng karaniwang YouTube.

  Inilunsad namin ang YouTube Kids noong 2015 para magbigay sa mga bata ng mas ligtas at mas limitadong kapaligiran, na may tatlong setting ng content (Pre-school, Mas Bata, at Mas Matanda) at parental controls na tutulong para magabayan ang kanilang karanasan sa panonood. Sari-sari ang content sa YouTube Kids, pero mas kaunti ang mapagpipiliang content kaysa sa karaniwang YouTube - pinili ito sa pamamagitan ng kumbinasyon ng pagsusuri ng tao, mga na-curate na playlist mula sa mga eksperto, at pag-filter na may mga algorithm.

  Matuto pa sa youtube.com/kids.

Mga sinusubaybayang account sa YouTube

 • Paano ako magsisimula?

  Available ang mga sinusubaybayang account sa YouTube para sa mga batang wala pang 13 taong gulang (o ang naaangkop na edad sa iyong bansa) na may Google Account na pinapamahalaan sa pamamagitan ng Family Link. Sa pamamagitan ng pag-set up ng sinusubaybayang account na naka-link sa sarili mong account, at paggamit ng account ng iyong anak para mag-sign in sa YouTube, maiaangkop namin ang kanyang karanasan gaya ng inilalarawan sa unang FAQ sa itaas.

  Matuto pa para magsimula.

 • Ano ang mga mapagpipilian ko para sa mga setting ng content?

  Bilang magulang, nasubaybayan mo ang paglaki ng iyong anak at nakita mo ang pagbabago sa kanyang mga interes. Saanman siya dalhin ng mga bagong interes na ito, nagbibigay ang platform ng YouTube na may sari-saring creator ng content ng libangan, mga ideya, mga pananaw, at mga komunidad na puwede niyang i-explore. Ikaw ang lubos na nakakakilala sa iyong anak, kaya naman nagbibigay kami ng tatlong opsyon sa setting ng content na mapagpipilian mo:

  • Mag-explore: Karaniwang nakahanay sa mga content rating para sa mga manonood na 9+. Magtatampok ito ng iba't ibang vlog, tutorial, gaming video, music video, balita, pang-edukasyong content, DIY, arts and crafts, sayaw, at marami pang iba. Walang live stream, maliban sa Mga Premiere.
  • Mag-explore ng higit pa: Karaniwang nakahanay sa mga content rating para sa mga manonood na 13+. Mas maraming video sa setting na ito – kasama na ang mga live stream – sa mga kategoryang kabilang din sa Mag-explore.
  • Karamihan ng YouTube: Kasama ang halos lahat ng nilalaman ng YouTube, maliban sa content na minarkahang 18+ ng mga channel, ng aming mga system, o ng mga tagasuri namin.

  Naglalaman ang mga setting ng content na ito ng napakaraming video, at higit na mas malaki ito kaysa sa aming hiwalay na YouTube Kids app. Sinisikap ng aming mga system na maiwasan ang hindi naaangkop na content, pero hindi perpekto at posibleng magkamali ang mga ito. Posibleng hindi naaangkop para sa mga bata ang ilang video. Kung gusto mo ng mas limitadong karanasan para sa iyong anak, baka mas magandang opsyon ang YouTube Kids.

  Matuto pa tungkol sa mga patakaran sa content para sa bawat isa sa mga setting ng content na ito.

 • Paano pinoprotektahan ng YouTube ang aking anak mula sa mga hindi naaangkop na video?

  Ginagamit ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ang YouTube para malayang ipahayag ang kanilang mga ideya at opinyon, at naniniwala kaming makakabuo tayo ng mas matatag at matalinong lipunan kung maraming iba't ibang pananaw, kahit na hindi tayo sang-ayon sa ilan sa mga pananaw na iyon. Itinakda ng aming Mga Alituntunin ng Komunidad kung ano ang pinapayagan at hindi pinapayagan sa YouTube, at naaangkop din ito sa sinusubaybayang karanasan.

  Sa pamamagitan ng pag-set up ng sinusubaybayang account para sa iyong anak, at pagpili ng setting ng content para sa kanya, magkakaroon ng mga karagdagang limitasyon ang content na mahahanap niya o irerekomenda sa kanya.

  Lubos naming pinapahalagahan ang aming mga user at nagsisikap kami para mag-alis ng mga hindi naaangkop na video, pero walang perpektong naka-automate na system ng mga filter. Puwede mong baguhin ang mga pahintulot sa app at setting ng content para sa iyong anak anumang oras. Kung may mahanap kang sa tingin mo ay lumalabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, iulat ito para sa pagsusuri. Mas mapapahusay nito ang YouTube para sa lahat.

 • Paano pinoprotektahan ng YouTube ang privacy ng aking anak?

  Bahagi ng Google ang YouTube at sumusunod ito sa mga patakaran sa privacy at prinsipyo ng Google. Alam naming mahalaga para sa iyo na maunawaan kung anong personal na impormasyon ang kinokolekta namin kaugnay ng Google Account ng iyong anak, kung bakit namin ito kinokolekta, at kung paano mo magagawang i-update, pamahalaan, i-export, at i-delete ang impormasyong iyon. Ipinapaliwanag ng Patakaran sa Privacy ng Google at ng aming Notification ng Privacy para sa mga Google Account para sa mga batang wala pang 13 taong gulang (o ang naaangkop na edad sa iyong bansa) ang aming mga kasanayan sa privacy para sa account ng anak mo.

  Mapapamahalaan at matututunan pa ng iyong anak ang kanyang mga setting at kontrol sa privacy sa ilalim ng "Iyong Data sa YouTube" sa account niya. Kasama sa page na ito ang buod ng kanyang data ng content at aktibidad, mga setting para pamahalaan ang data na ito, at impormasyon kung paano ginagamit ang kanyang data para mapahusay ang karanasan niya sa YouTube, gaya ng pagpapaalala sa kanya kung ano ang napanood niya, at pagbibigay sa kanya ng mga mas may kaugnayang rekomendasyon at resulta ng paghahanap. Bilang magulang na manager ng Google Account ng anak mo, puwede mong i-pause o i-clear ang kanyang history ng paghahanap at panonood mula sa Family Link, o mula sa iyong page ng mga setting ng magulang sa YouTube.

 • Paano naman ang mga ad? Makakakita ba ng anak ko ang mga ito?

  Oo. Sa pamamagitan ng mga limitadong bayad na advertisement, nakakapagbigay ng karanasan ang YouTube nang libre para sa mga pamilya sa lahat ng lugar, at nakakatulong ang mga ito na suportahan ang mga creator ng content sa pagbibigay-buhay sa kanilang malilikhaing ideya. Para mas maprotektahan ang mga bata, ipinagbabawal ang mga ad sa ilang partikular na kategorya at naka-disable ang mga naka-personalize na ad. Kung mayroon kang plan ng pamilya sa YouTube Premium, kwalipikado ang iyong anak para sa walang ad na panonood at iba pang nakabahaging benepisyo ng membership.