Přejít na obsah
Naše závazky

Jak služba YouTube reagovala na celosvětovou krizi související s onemocněním COVID-19?

Již od vypuknutí krize týkající se onemocnění COVID-19 se služba YouTube snažila na své platformě zajišťovat lidem přístup ke spolehlivým aktuálním zpravodajským a zdravotnickým informacím. S onemocněním COVID-19 bojujeme pomocí budování zásad, zdrojů a produktů, do nichž jsme během posledních několika let investovali, abychom dostáli svým povinnostem. Rovněž jsme po celém světě spustili iniciativy, které mají za cíl pomoci uživatelům – konkrétně aby se dál vzdělávali a byli nadále ve spojení, zatímco se přizpůsobujeme měnícímu se světu.

Reakce na COVID-19

Jak YouTube propojuje uživatele se spolehlivým obsahem a minimalizuje nepravdivé informace?

V několika posledních letech jsme zvýšili naši snahu chránit komunitu YouTube před škodlivým obsahem. Takto přistupujeme i k obsahu na YouTube souvisejícímu s onemocněním COVID-19. Podporujeme spolehlivé zdroje, odstraňujeme nepravdivé informace a minimalizujeme šíření hraničního obsahu, aby naše komunita mohla být v tuto kritickou dobu včas ve spojení s užitečnými informacemi.

Podpora spolehlivých zdrojů

Zobrazujeme informační panely odkazující na celosvětové i místní zdravotnické orgány, a to na domovské stránce i v panelech, které se zobrazují ve videích a vyhledávání souvisejících s onemocněním COVID-19. Dohromady již tyto panely mají více než 400 miliard zhlédnutí.

Pandemie onemocnění COVID-19 má velký vliv nejen na fyzické, ale i psychické zdraví. Abychom lidem usnadnili přístup k oficiálním relevantním zdrojům, v některých zemích a regionech jsme zavedli zdravotní informační panely týkající se deprese a úzkosti a možnost samovyšetření ve Vyhledávání na YouTube. Snažíme se tyto panely zpřístupnit i v dalších zemích a regionech.

V rámci dlouhodobého úsilí o omezování šíření dezinformací souvisejících s onemocněním COVID-19 jsme doplnili do příslušných informačních panelů odkazy na informace o vakcíně proti COVID-19. Nová verze panelů se může zobrazovat ve výsledcích vyhledávání a na stránkách sledování v souvislosti s onemocněním COVID-19 nebo vakcínou proti němu. Cílem nových verzí panelů je nabídnout uživatelům přístup k důvěryhodným nezávislým informacím o vakcínách proti onemocnění COVID-19, ale nejedná se o hodnocení obsahu videí.

Rovněž jsme darovali reklamní plochu vládám a nevládním organizacím, aby jejich zdravotnická sdělení týkající se onemocnění COVID-19 byla na YouTube více na očích.

Pomáháme uživatelům zůstat v obraze a mít nejnovější informace tím, že je odkazujeme na důvěryhodné zdroje. Během několika prvních měsíců krize související s onemocněním COVID-19 služba YouTube spustila novou sekci se zprávami o onemocnění COVID-19, kde se na domovské stránce zobrazují aktuální videa ze spolehlivých zpravodajských a zdravotnických zdrojů.

Odstraňování nepravdivých informací

Jak se situace kolem onemocnění COVID-19 vyvíjela, navázali jsme úzké partnerství s celosvětovými i místními zdravotnickými orgány, abychom zajistili, že naše definice zásad a jejich prosazování budou účinné při odstraňování obsahu, který představuje velké riziko způsobení závažné újmy. Naše zásady zakazují například obsah, který popírá existenci koronaviru nebo propaguje používání domácích léčebných přípravků na úkor lékařské péče. Rovněž zakazujeme obsah, který výslovně zpochybňuje efektivitu doporučení celosvětových či místních zdravotnických orgánů ohledně sociálního distancování a který by mohl uživatele odradit od dodržování těchto doporučení.

V říjnu 2020 jsme rozšířili naše zásady týkající se šíření nepravdivých zdravotních informací o onemocnění COVID-19 a odstraňujeme obsah zahrnující tvrzení o očkování, která jsou v rozporu s názory, na kterých se shodli odborníci v oblasti zdravotnictví, jako např. Centrum pro kontrolu nemocí nebo Světová zdravotnická organizace (WHO).

Minimalizace šíření hraničního obsahu

Obsah, který je na hraně porušení našich pokynů pro komunitu, ale hranici dosud nepřekročil, tvoří pouhé 1 % obsahu zhlédnutého na YouTube v USA. V roce 2019 jsme začali omezovat doporučování hraničního obsahu nebo videí, které by mohly uživateli poskytovat škodlivé nepravdivé informace. Tato práce položila základ, díky kterému na našem webu omezujeme šíření hraničního obsahu souvisejícího s onemocněním COVID-19.

Jak YouTube pomáhá, aby se lidé dokázali přizpůsobit měnícímu se světu?

Během krátké doby onemocnění COVID-19 změnilo náš způsob života. Ať už se jedná o rodiče, učitele či lidi pracující na dálku, pro všechny se snažíme vytvářet prostředky, díky kterým se uživatelé v době sociálního distancování snáze přizpůsobí mimořádným okolnostem.

Výuka na dálku

Když školy uzavřely své brány a rodiny se ocitly doma, spustili jsme web Learn@Home a vylepšili jsme YouTube Learning Hub, které rodičům a zákonným zástupcům pomohou doplnit rodinnou výuku o doplňkový studijní obsah a aktivity. Máme zdroje, jako je řeba Khan Academy, Edelvives, Kok Bisa? a jiné, které upozorňují na obsah týkající se matematiky, vědy, dějepisu a umění z oblíbených studijních kanálů. Obsah webu je nyní k dispozici v angličtině, italštině, francouzštině, španělštině, němčině a japonštině.

Zůstaňte doma ve spojení

Našli jsme způsob, jak naše uživatelé udržet činorodé, motivované a zabavené při současném dodržování zdravotnických nařízení. V březnu 2020 jsme spustili iniciativu Stay Home #WithMe, kde se uživatelům doporučuje dodržovat sociální distancování. Iniciativa probíhala od března do dubna 2020, byla aktivní na 63 trzích a spolupracovalo na ní více než 700 autorů a interpretů.

Během světové izolace se lidé začali obracet na YouTube ve snaze propojit se prostřednictvím živých přenosů. Z toho důvodu jsme vytvořili a sdíleli Příručku pro živé přenosyPříručku pro digitální akce s partnery po celém světě, aby mohlo během sociálního distancování zůstat ve virtuálním spojení více autorů a organizací.

Jak YouTube podporuje a inspiruje, pokud jde o pomoc a oživení?

Zatímco vlády a vědecké komunity rychle pracují na zvládnutí a zmírnění dopadu epidemie, YouTube přispívá zdroji a pomocí, které vůdčím osobnostem z vědecké a lékařské komunity usnadní ochranu osob a nastolení opětovného fungování společnosti.

Propagujeme a podporujeme snahy o sbírky, které vedou autoři a interpreti na YouTube ve snaze získat peníze na podporu různých záležitostí souvisejících s krizí COVID-19. Například celosvětově zajišťujeme financování dotací a poskytujeme širší přístup k funkcím YouTube, jako je náš štítek sbírky a tlačítko Darovat.