Cách quảng cáo trên YouTube

Tạo quảng cáo dạng video, thiết lập chiến dịch và đo lường kết quả – chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn từng bước.

1

Bắt đầu tạo một kênh

Bắt đầu tạo một kênh

Tạo quảng cáo dạng video

Thiết lập chiến dịch

Đo lường kết quả

Tạo kênh cho doanh nghiệp của bạn

Chia sẻ những điểm độc đáo về doanh nghiệp của bạn thông qua một kênh YouTube miễn phí. Tiếp cận đối tượng mới cũng như tương tác với một cộng đồng gồm những người đặc biệt quan tâm và đang tìm kiếm những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

TÌM HIỂU VỀ CÁCH BẮT ĐẦU TẠO MỘT KÊNH

Tạo kênh cho doanh nghiệp của bạn

Chia sẻ những điểm độc đáo về doanh nghiệp của bạn thông qua một kênh YouTube miễn phí. Tiếp cận đối tượng mới cũng như tương tác với một cộng đồng gồm những người đặc biệt quan tâm và đang tìm kiếm những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

TÌM HIỂU VỀ CÁCH BẮT ĐẦU TẠO MỘT KÊNH

2

Tạo quảng cáo dạng video

Bắt đầu tạo một kênh

Tạo quảng cáo dạng video

Thiết lập chiến dịch

Đo lường kết quả

Truyền tải thông điệp qua video

Bất kể kỹ năng của bạn ở cấp độ nào, bạn luôn có thể tạo một quảng cáo trên YouTube giúp doanh nghiệp của bạn trở nên nổi bật. Chúng tôi có các công cụ sáng tạo và đối tác uy tín sẵn lòng hỗ trợ bạn. Chúng tôi cũng có các phương pháp hay nhất và những câu chuyện thành công để truyền cảm hứng cho bạn trên hành trình này.

TÌM HIỂU CÁCH TẠO QUẢNG CÁO

Truyền tải thông điệp qua video

Bất kể kỹ năng của bạn ở cấp độ nào, bạn luôn có thể tạo một quảng cáo trên YouTube giúp doanh nghiệp của bạn trở nên nổi bật. Chúng tôi có các công cụ sáng tạo và đối tác uy tín sẵn lòng hỗ trợ bạn. Chúng tôi cũng có các phương pháp hay nhất và những câu chuyện thành công để truyền cảm hứng cho bạn trên hành trình này.

TÌM HIỂU CÁCH TẠO QUẢNG CÁO

3

Thiết lập chiến dịch

Bắt đầu tạo một kênh

Tạo quảng cáo dạng video

Thiết lập chiến dịch

Đo lường kết quả

Thiết lập và chạy quảng cáo

Sau khi tạo một video, bạn đã có thể tạo một chiến dịch mang lại kết quả. Hãy thu hút những đối tượng bạn muốn tiếp cận, chọn những định dạng quảng cáo phù hợp với mục tiêu của bạn và quyết định mức chi tiêu.

TÌM HIỂU CÁCH THIẾT LẬP CHIẾN DỊCH

Thiết lập và chạy quảng cáo

Sau khi tạo một video, bạn đã có thể tạo một chiến dịch mang lại kết quả. Hãy thu hút những đối tượng bạn muốn tiếp cận, chọn những định dạng quảng cáo phù hợp với mục tiêu của bạn và quyết định mức chi tiêu.

TÌM HIỂU CÁCH THIẾT LẬP CHIẾN DỊCH

4

Đo lường kết quả

Bắt đầu tạo một kênh

Tạo quảng cáo dạng video

Thiết lập chiến dịch

Đo lường kết quả

Xem hiệu suất của chiến dịch

Sau khi thiết lập và khởi động chiến dịch, bạn có thể bắt đầu kiểm tra tính hiệu quả của quảng cáo. Các công cụ đo lường miễn phí của chúng tôi sẽ giúp bạn biết những điểm hoạt động hiệu quả và những điểm cần điều chỉnh để đạt kết quả tốt hơn.

TÌM HIỂU CÁCH ĐO LƯỜNG

Xem hiệu suất của chiến dịch

Sau khi thiết lập và khởi động chiến dịch, bạn có thể bắt đầu kiểm tra tính hiệu quả của quảng cáo. Các công cụ đo lường miễn phí của chúng tôi sẽ giúp bạn biết những điểm hoạt động hiệu quả và những điểm cần điều chỉnh để đạt kết quả tốt hơn.

TÌM HIỂU CÁCH ĐO LƯỜNG

1

Bắt đầu tạo một kênh

Tạo kênh cho doanh nghiệp của bạn

Chia sẻ những điểm độc đáo về doanh nghiệp của bạn thông qua một kênh YouTube miễn phí. Tiếp cận đối tượng mới cũng như tương tác với một cộng đồng gồm những người đặc biệt quan tâm và đang tìm kiếm những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp.

TÌM HIỂU VỀ CÁCH BẮT ĐẦU TẠO MỘT KÊNH

2

Tạo quảng cáo dạng video

Truyền tải thông điệp qua video

Bất kể kỹ năng của bạn ở cấp độ nào, bạn luôn có thể tạo một quảng cáo trên YouTube giúp doanh nghiệp của bạn trở nên nổi bật. Chúng tôi có các công cụ sáng tạo và đối tác uy tín sẵn lòng hỗ trợ bạn. Chúng tôi cũng có các phương pháp hay nhất và những câu chuyện thành công để truyền cảm hứng cho bạn trên hành trình này.

TÌM HIỂU CÁCH TẠO QUẢNG CÁO

3

Thiết lập một chiến dịch

Thiết lập và chạy quảng cáo

Sau khi tạo một video, bạn đã có thể tạo một chiến dịch mang lại kết quả. Hãy thu hút những đối tượng bạn muốn tiếp cận, chọn những định dạng quảng cáo phù hợp với mục tiêu của bạn và quyết định mức chi tiêu.

TÌM HIỂU CÁCH THIẾT LẬP CHIẾN DỊCH

4

Đo lường kết quả

Xem hiệu suất của chiến dịch

Sau khi thiết lập và khởi động chiến dịch, bạn có thể bắt đầu kiểm tra tính hiệu quả của quảng cáo. Các công cụ đo lường miễn phí của chúng tôi sẽ giúp bạn biết những điểm hoạt động hiệu quả và những điểm cần điều chỉnh để đạt kết quả tốt hơn.

TÌM HIỂU CÁCH ĐO LƯỜNG

Làm quen với YouTube Ads

Bắt đầu ngay