Đo lường kết quả

Đảm bảo chiến dịch của bạn tạo ra tác động mong muốn bằng cách tìm hiểu sâu hơn về yếu tố nào mang lại hiệu quả và yếu tố nào không.

Lưu ý đến những điểm quan trọng

Đo lường chiến dịch của bạn trên YouTube Ads là cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn đạt được mục tiêu của mình. Bạn không cần phải trở thành một chuyên gia về dữ liệu để làm việc này.

Chúng tôi cung cấp nhiều chỉ số theo thời gian thực mà bạn có thể theo dõi để rút ra những thông tin chi tiết cần thiết. Bạn có thể biết được số người đang xem quảng cáo của mình, mức độ tương tác của họ, hành động họ thực hiện và nhiều thông tin khác.

Mức độ nhận biết thương hiệu
Tôi có đang tiếp cận được khách hàng không?

Theo dõi những người đã xem quảng cáo của bạn và tần suất họ thấy quảng cáo đó thông qua Báo cáo Google Ads trong tài khoản Google Ads của bạn.

Tôi có đang cải thiện được các chỉ số thương hiệu không?

Xem liệu các chiến dịch trên mức ngân sách nhất định có giúp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu hay không bằng chỉ báo Hiệu quả nâng cao thương hiệu miễn phí của chúng tôi.

Tôi có đang thu được kết quả tốt nhất có thể không?

Sử dụng Marketing Mix Modeling hoặc phối hợp với một Đối tác đo lường của Google để so sánh kết quả của bạn với các kênh khác.

Mức độ cân nhắc
Người dùng có đang xem quảng cáo không?

Đo lường tổng số lượt xem của chiến dịch và chi phí trung bình cho mỗi lượt xem mà không tốn phí bằng các chỉ số của Google Ads.

Tôi có đang cải thiện được mức độ nhận biết thương hiệu không?

Xem liệu các chiến dịch trên mức ngân sách nhất định có tác động đến mức độ cân nhắc thương hiệu hay không bằng chỉ báo Hiệu quả nâng cao thương hiệu miễn phí của chúng tôi.

Tôi có đang thu được kết quả tốt nhất có thể không?

So sánh các thành phần của mẫu quảng cáo bằng chỉ báo Hiệu quả nâng cao thương hiệu hoặc phối hợp với một Đối tác đo lường của Google để chạy các thử nghiệm đo lường.

Hành động
Người dùng có đang thực hiện hành động không?

Đo lường số lượt chuyển đổi trên trang web, số lượt ghé thăm cửa hàng thực tếsố hành động trong ứng dụng ngay trong tài khoản Google Ads của bạn mà không mất thêm phí.

Tôi có đang cải thiện được các chỉ số thương hiệu không?

Xem liệu các chiến dịch trên mức ngân sách nhất định có thôi thúc người dùng thực hiện hành động hay không bằng chỉ báo Hiệu quả nâng cao thương hiệu miễn phí của chúng tôi.

Tôi có đang thu được kết quả tốt nhất có thể không?

Phối hợp với một Đối tác đo lường của Google để chạy các thử nghiệm A/B nhằm xác định mức tăng về số lượt tìm kiếm, mức tăng theo vị trí địa lý hoặc mức tăng về số người dùng.

Mức độ nhận biết thương hiệu

Mức độ cân nhắc

Hành động

Tôi có đang tiếp cận được khách hàng không?

Theo dõi những người đã xem quảng cáo của bạn và tần suất họ thấy quảng cáo đó thông qua Báo cáo Google Ads trong tài khoản Google Ads của bạn.

Tôi có đang cải thiện được các chỉ số thương hiệu không?

Xem liệu các chiến dịch trên mức ngân sách nhất định có giúp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu hay không bằng chỉ báo Hiệu quả nâng cao thương hiệu miễn phí của chúng tôi.

Tôi có đang thu được kết quả tốt nhất có thể không?

Sử dụng Marketing Mix Modeling hoặc phối hợp với một Đối tác đo lường của Google để so sánh kết quả của bạn với các kênh khác.

Xác định những yếu tố hiệu quả

Thử nghiệm và đo lường mức độ tác động của mẫu quảng cáo

Thử nghiệm và đo lường mức độ tác động của mẫu quảng cáo

Video là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu suất của một chiến dịch trên YouTube, vì vậy, bạn phải đảm bảo rằng video của mình mang lại hiệu quả. Hãy sử dụng công cụ Phân tích mẫu quảng cáo dạng video để biết người xem ngừng xem video ở đoạn nào và điều gì thu hút sự chú ý của họ, sau đó áp dụng những thông tin này vào quảng cáo tiếp theo.

TÌM HIỂU THÊM VỀ SỐ LIỆU PHÂN TÍCH VIDEO
Theo dõi số lượt mua hàng, lượt đăng ký, lượt tải xuống và các thông tin khác.

Theo dõi số lượt mua hàng, lượt đăng ký, lượt tải xuống và các thông tin khác.

Nắm bắt đầy đủ mức độ tác động của chiến dịch video của bạn. Theo dõi lượt chuyển đổi là công cụ miễn phí cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra sau khi khách hàng tương tác với quảng cáo của bạn.

Tìm hiểu về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi

Làm quen với YouTube Ads

Bắt đầu ngay