Gå til indhold
Vores forpligtelser

Hvordan har YouTube reageret på den globale COVID-19-krise?

Siden udbruddet af COVID-19 har YouTube forpligtet sig til at hjælpe mennesker med at få adgang til pålidelige nyheder og oplysninger fra sundhedsmyndigheder på vores platform. Vi har grebet COVID-19 an ved at bygge oven på de politikker, ressourcer og produkter, som vi har investeret i de seneste par år, for at leve op til vores ansvar. Vi har også lanceret initiativer over hele kloden, der skal hjælpe brugere med at lære og med at opretholde kontakten, mens vi tilpasser os en verden i forandring.

Håndtering af COVID-19

Hvordan kan YouTube vise pålideligt indhold til brugerne og samtidig begrænse misinformation?

I løbet af de seneste par år har vi gjort mere for at beskytte YouTube-fællesskabet mod skadeligt indhold. Det er også sådan, vi griber COVID-19-relateret indhold an på YouTube. Vi fremhæver pålidelige kilder, fjerner misinformation og reducerer spredningen af indhold på grænsen af det tilladte, så vores fællesskab kan få rettidige og nyttige oplysninger i disse tider.

Fremhævelse af pålidelige kilder

Vi viser infopaneler med links til relevante globale sundhedsorganisationer og lokale sundhedsmyndigheder på vores startside samt i paneler, der vises i videoer og søgninger vedrørende COVID-19. Samlet har disse paneler haft mere end 400 milliarder eksponeringer.

COVID-19-pandemien har ikke kun konsekvenser for det fysiske helbred, men kan også påvirke vores mentale helbred. For at give folk nemmere adgang til pålidelige oplysninger har vi i nogle lande og regioner indført paneler med sundhedsinformation og egenvurdering om depression og angst i YouTube-søgning. Vi arbejder på at gøre disse paneler tilgængelige i flere lande og regioner.

I forlængelse af vores indsats mod COVID-19-relateret misinformation har vi opdateret vores infopaneler om COVID-19, så de inkluderer links til oplysninger om vacciner. De opdaterede paneler vises muligvis i søgeresultater og på afspilningssider, der er relateret til COVID-19 eller til oplysninger om vacciner mod COVID-19. De opdaterede paneler skal hjælpe brugerne med at finde pålidelige oplysninger fra tredjeparter om vacciner mod COVID-19. De er ikke et udtryk for en vurdering af en videos rigtighed.

Vi har også doneret annoncebeholdning til regeringer og NGO'er for at hjælpe dem med at gøre deres sundhedsbudskaber om COVID-19 mere synlige på YouTube.

Vi hjælper brugerne med at holde sig opdaterede om de seneste oplysninger ved at henvise dem til pålidelige kilder. I løbet af de første par måneder med COVID-19 lancerede YouTube en hylde med COVID-19-nyheder, der viste aktuelle videoer fra pålidelige nyheds- og sundhedskilder på startsiden.

Fjernelse af misinformation

I takt med at COVID-19-situationen har udviklet sig, har vi dannet tæt partnerskab med globale og lokale sundhedsmyndigheder for at sikre, at definitionen og håndhævelsen af vores politikker effektivt kan fjerne indhold, der udgør en alvorlig risiko for at gøre stor skade. Vores politikker forbyder for eksempel indhold, der benægter eksistensen af coronavirus eller opfordrer til at bruge hjemmelavede lægemidler i stedet for medicinsk behandling. Vi forbyder også indhold, der sætter spørgsmålstegn ved effekten af globale eller lokale sundhedsmyndigheders vejledning om at holde afstand, og som kan føre til, at folk handler imod disse anvisninger.

I oktober 2020 udvidede vi vores politik vedrørende medicinsk misinformation om COVID-19 og begyndte at fjerne indhold om vacciner, som er i modstrid med konsensus fra sundhedsmyndigheder såsom centre for sygdomsbekæmpelse eller Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Begrænsning af spredning af indhold på grænsen af det tilladte

Indhold, der ligger lige på grænsen, men ikke krydser grænsen, for, hvad der overtræder vores retningslinjer for fællesskabet, udgør langt under 1 % af alt, hvad der ses på YouTube i USA. I 2019 begyndte vi at begrænse anbefalinger af videoer med indhold, der ligger lige på grænsen af det tilladte, og som kunne misinformere brugere på skadelig vis. Denne indsats har været fundamental for at kunne sikre en begrænsning af spredningen af COVID-19-relateret indhold på grænsen af det tilladte på vores website.

Hvordan har YouTube hjulpet mennesker med at tilpasse sig en verden i forandring?

På kort tid har COVID-19 ændret den måde, vi mennesker lever vores liv på. Vi skaber ressourcer for at hjælpe brugere, lige fra forældre og lærere til folk, der arbejder hjemmefra, med at tilpasse sig disse ekstraordinære omstændigheder, mens de gør deres bedste for at holde afstand.

Fjernundervisning

Da skolerne lukkede, og familier måtte blive hjemme, lancerede vi Learn@Home og forbedrede YouTubes læringsportal for at hjælpe forældre og værger med supplerende læringsindhold og aktiviteter til hjemmeundervisningen. Fra Khan Academy og Edelvives til Kok Bisa – disse ressourcer stiller skarpt på indhold, der spænder over matematik, naturfag, historie og kunst fra populære læringskanaler. Indholdet på websitet er nu tilgængeligt på engelsk, italiensk, fransk, koreansk, spansk, tysk og japansk.

Bevar kontakten

Vi har fundet måder, vi kan hjælpe brugerne på, så de forbliver aktive, inspirerede og underholdt, samtidig med at de følger retningslinjerne for folkesundhed. I marts 2020 lancerede vi #MedMig-initiativet, der opfordrede brugere til at følge retningslinjerne for begrænsning af kontakt. Initiativet kørte i marts og april 2020 og var live i 63 markeder og omfattede et samarbejde mellem mere end 700 youtubere og kunstnere.

Siden begyndelsen af den verdensomspændende isolationsperiode har folk opsøgt YouTube for at få kontakt til hinanden over livestreams. For at bakke op om dette lavede vi en håndbog til livestreams og en håndbog til digitale events, som vi har delt med partnere i hele verden med henblik på at gøre flere youtubere og organisationer i stand til at opretholde en virtuel kontakt, mens vi gør vores bedste for at holde afstand.

Hvad gør YouTube for at give støtte og inspiration til afhjælpning og genåbning?

Mens regeringer og videnskaben arbejder hastigt på at håndtere og mindske påvirkningen af pandemien, bidrager YouTube med ressourcer og afhjælpning, der kan støtte forskere og læger i at beskytte folket og få samfundet op at køre igen.

Vi promoverer og støtter indsamlinger, der ledes af youtubere og kunstnere med henblik på at støtte forskellige formål i relation til COVID-19-krisen, ved at øremærke bevillingsmidler på globalt plan og give bredere adgang til YouTubes funktioner såsom vores indsamlings-tag og knappen Doner.