Chuyển đến phần nội dung

Có bao giờ bạn tự hỏi YouTube
hoạt động như thế nào không?

Mỗi ngày, hàng triệu người truy cập vào YouTube để nắm bắt thông tin, tìm nguồn cảm hứng hoặc chỉ để giải trí. Qua thời gian, ngày càng có nhiều câu hỏi về cách YouTube hoạt động, do đó, chúng tôi đã xây dựng trang web này để giải đáp một số thắc mắc và giải thích những việc chúng tôi đang làm để phát triển một nền tảng có trách nhiệm nơi người dùng, nhà sáng tạo và nghệ sĩ, tức là những thành viên trong cộng đồng của chúng tôi, có thể tin cậy.

Cam kết của chúng tôi
Tìm hiểu những việc chúng tôi đang làm cho cộng đồng

Tăng cường sự an toàn cho YouTube

Chúng tôi Gỡ bỏ (Remove) nội dung vi phạm chính sách, Giảm thiểu (Reduce) sự lan truyền của thông tin sai lệch gây hại và nội dung gần ranh giới vi phạm chính sách, Ưu tiên (Raise up) các nguồn thông tin có căn cứ chính xác và Khen thưởng (Reward) những nhà sáng tạo uy tín.

Tăng cường tính bảo mật cho YouTube

Chúng tôi luôn muốn bạn an tâm khi sử dụng YouTube, bất kể nội dung bạn tìm kiếm.

Sản phẩm và chính sách của chúng tôi

Chúng tôi muốn bạn có những trải nghiệm tốt nhất có thể khi dùng YouTube. Do đó, các sản phẩm của chúng tôi sẽ giúp tìm kiếm nội dung bạn cần và kiểm soát nội dung bạn xem. Bên cạnh đó, các chính sách của chúng tôi giải thích những việc bạn có thể làm và không được làm để đảm bảo các quy định được tuân thủ.

Đọc tiếp để hiểu rõ hơn cách hoạt động của từng sản phẩm và quy định của các chính sách.

Những bước tiến và tác động của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thực hiện các cam kết về trách nhiệm và tác động của YouTube đối với văn hoá, xã hội và các nền kinh tế địa phương.

Những bước tiến trong việc quản lý nội dung gây hại

Những điểm dữ liệu chính cho thấy cách chúng tôi đang thực thi các chính sách về nội dung gây hại.

Tìm hiểu thêm

Tác động của chúng tôi

Những câu chuyện về cách một số nhà khởi nghiệp sáng tạo trên YouTube đang thay đổi cuộc sống và thay đổi cộng đồng của họ.

Tìm hiểu thêm

Văn hoá và xu hướng

Những dữ liệu, xu hướng hiện tại và kỷ lục giúp bạn hiểu rõ hơn về các nhà sáng tạo và nghệ sĩ thế hệ mới.

Tìm hiểu thêm