Nenda kwenye maudhui
Masharti na sera

Muhtasari wa sera

Watazamaji na Watayarishi kote duniani hutumia YouTube kushiriki mawazo na maoni kwa uwazi na tunaamini kwamba mitazamo mipana hutufanya tuwe jamii bora na inayofahamu mengi zaidi, hata kama hatukubaliani na baadhi ya maoni hayo. Ndiyo maana tuna sera za kusaidia kubuni jumuiya salama.

Muhtasari wa sera

community-guidelines

Mwongozo wa Jumuiya

Mwongozo wa Jumuiya yetu ni mambo tunayoruhusu na ambayo haturuhusu kwenye YouTube. Upo ili tuweze kulinda jumuiya dhidi ya mambo kama vile maudhui hatari, unyanyasaji na ulaghai. Hutumika kwa kila mtu, na kwa aina yote ya maudhui kwenye YouTube - kama vile video, maoni, viungo na vijipicha.

Mchoro wa hakimiliki

Hakimiliki

Tumebuni nyenzo kadhaa ili kusaidia Watayarishi kuelewa hakimiliki, kulinda maudhui yao yaliyo na hakimiliki na kuepuka kukiuka sheria za hakimiliki.

Sera za uchumaji wa mapato

Sera za uchumaji wa mapato

Mpango wa Washirika wa YouTube huwezesha Watayarishi kupata pesa kupitia vituo vyao. Ili kuwa Mshirika wa YouTube, lazima Watayarishi wafuate sera zetu za uchumaji wa mapato. Sera hizi zinanuiwa kuzawadi Watayarishi ambao wanachangia vyema kwenye jumuiya kupitia maudhui halisi. Watayarisi wanaotimiza masharti ambao wangependa kuchuma mapato kwenye maudhui yao kwa kuonyesha matangazo wanahitaji kufuata Mwongozo wa Maudhui Yanyofaa Watangazaji mbali na Sera zetu pana za Uchumaji wa Mapato.

Uondoaji Halali

Uondoaji halali

Kwa sababu YouTube inapatikana kote duniani, tumeweka michakato ya kutii sheria za mahali ulipo.